Loading…

Afghanistan-uka 2016 går av stabelen mellom 20. og 25. september. Uka er et samarbeid mellom Afghanistankomiteen, Chr. Michelsens institutt (CMI) og Institutt for fredsforskning (PRIO). I tillegg bidrar en lang rekke andre organisasjoner til et stort og variert program. Sentrale afghanske og internasjonale forskere og aktører kommer til Norge for å stå bak talerstolen og delta i debatter. Kultur og brobygging står også på programmet.
Målet med Afghanistan-uka er å plassere Afghanistan øverst på den norske dagsorden. Afghanistankomiteen er initiativtaker og koordinator for uka som blir gjennomført med støtte fra Fritt Ord og Norad.   

The Afghanistan Week 2016 is a cooperation between the Norwegian Afghanistan Committee, the Chr. Michelsen Institute (CMI) and the Peace Research Institute Oslo (PRIO). Our aim is to bring Afghanistan to the top of the Norwegian agenda, bringing Afghan and international experts to Norway to inform and debate.


Sign up or log in to bookmark your favorites and sync them to your phone or calendar.

Sunday, September 18
 

11:00am CEST

 
Monday, September 19
 

9:00am CEST

11:00am CEST

 
Tuesday, September 20
 

9:00am CEST

5:00pm CEST

 
Wednesday, September 21
 

8:30am CEST

9:00am CEST

6:00pm CEST

 
Thursday, September 22
 

8:45am CEST

8:59am CEST

9:00am CEST

11:00am CEST

11:30am CEST

2:00pm CEST

7:30pm CEST

 
Friday, September 23
 

8:30am CEST

10:00am CEST

12:00pm CEST

 
Saturday, September 24
 

10:00am CEST

12:00pm CEST

 
Sunday, September 25
 

10:00am CEST

12:00pm CEST

7:00pm CEST