Loading…

Afghanistan-uka 2016 går av stabelen mellom 20. og 25. september. Uka er et samarbeid mellom Afghanistankomiteen, Chr. Michelsens institutt (CMI) og Institutt for fredsforskning (PRIO). I tillegg bidrar en lang rekke andre organisasjoner til et stort og variert program. Sentrale afghanske og internasjonale forskere og aktører kommer til Norge for å stå bak talerstolen og delta i debatter. Kultur og brobygging står også på programmet.
Målet med Afghanistan-uka er å plassere Afghanistan øverst på den norske dagsorden. Afghanistankomiteen er initiativtaker og koordinator for uka som blir gjennomført med støtte fra Fritt Ord og Norad.   

The Afghanistan Week 2016 is a cooperation between the Norwegian Afghanistan Committee, the Chr. Michelsen Institute (CMI) and the Peace Research Institute Oslo (PRIO). Our aim is to bring Afghanistan to the top of the Norwegian agenda, bringing Afghan and international experts to Norway to inform and debate.


View analytic
Thursday, September 22 • 2:00pm - 4:00pm
Part three: Opphold i Norge - hva nå?

Sign up or log in to save this to your schedule and see who's attending!

Register for this event at PRIO.org

I del tre av dette arrangementet om migrasjon fokuserer vi på erfaringer rundt integrering. Hvordan bli en del av det norske samfunnet og samtidig bevare afghaneren i seg? Hva er nøkkelen til integrering? Hva trengs av kunnskap hos de som jobber i asylmottak, boliger for unge asylsøkere, skoler og fosterfamilier? Hvordan kan flyktningenes erfaringer og kunnskaper brukes i integreringsarbeidet? Unge afghanere forteller om egne erfaringer

Register for this event at PRIO.org 

Moderators
avatar for Åse Roti Dahl

Åse Roti Dahl

Kommunikasjonsrådgiver, Chr. Michelsens institutt

Speakers
AA

Arne Adolfsen

IMDI Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Arne Adolfsen begynte som seniorrådgiver i IMDI i mai 2016. Han har bred erfaring fra arbeid med barn og unge. Fra 2003-2012 var han seksjonsleder i barnevernstjenesten i Asker med ansvar for tiltak for enslige mindreårige flyktninger. Han har også ledet et NAV-prosjekt om barnefattigdom... Read More →
avatar for Norunn Grande

Norunn Grande

Nansen Center for Peace and Dialogue
Norunn Grande works as special advisor at Nansen Center for Peace and Dialogue, working on peace education, training and dialogue facilitation. Among her professional interests are civilian peace work and the role of diaspora. Young Afghans residing in Norway are among the groups... Read More →
SN

Setara Naimy

Setara Naimy jobber som tolk og er utdannet tanntekniker. Hun er styreleder for Afghansk kvinneforening i Skedsmo og aktivt medlem av Skedsmo Dialog.
avatar for Yahya Najafizada

Yahya Najafizada

Informasjonsutvalg, Afghanistankomiteen og UPOLERT
Yahya Najafizada er en afghansk journalist og har bachelor i juss og statsvitenskap. Han jobbet som journalist hos internasjonale styrkenes avis (Sada-e Azadi og ISAF Mirror) i nord-Afghanistan i perioden 2005-2007. Han jobbet også som frivillig journalist hos studentenes avis... Read More →
avatar for Sogra Soltani

Sogra Soltani

UPOLERT
Er født i 1991. Flykta fra Afghanistan som 4-åring og var på flukt i 6 år gjennom Pakistan og Iran. Mistet far i 1992 og stefaren var forfulgt av Taliban. Hun studerer nå læringspsykologi på Høgskolen i Oslo og Akershus. Vært med i UPOLERT siden det startet i 2015.

Organisers
avatar for Afghanistankomiteen/Norwegian Afghanistan Committee

Afghanistankomiteen/Norwegian Afghanistan Committee

The Afghan people work every day for a better life and the Norwegian Afghanistan Committee is a partner in that quest. Our main focus is development in rural communities, educating midwives and public health nurses, and a sustainable management of natural resources. Strong local ownership... Read More →
avatar for Chr. Michelsen Institute

Chr. Michelsen Institute

CMI is an independent development research institute in Norway. With a staff of 70 people, we address issues that shape global developments and generate knowledge that can be used to fight poverty, advance human rights, and promote sustainable social development. We work closely with... Read More →
avatar for Nansen Fredssenter/Nansen Center for Peace and Dialogue

Nansen Fredssenter/Nansen Center for Peace and Dialogue

Nansen Fredssenter er et fagmiljø som formidler erfaringsbasert kunnskap om pågående konflikter og driver praktisk dialog- og forsoningsarbeid. Senterets medarbeidere har mange års erfaring med fredsundervisning for diasporagrupper i Norge og med dialogarbeid og forsoningsprosjekter... Read More →
avatar for Peace Research Institute Oslo (PRIO)

Peace Research Institute Oslo (PRIO)

The Peace Research Institute Oslo (PRIO) conducts research on the conditions for peaceful relations between states, groups and people. Researchers at PRIO seek to understand the processes that bring societies together or split them apart. We explore how conflicts erupt and how they... Read More →


Thursday September 22, 2016 2:00pm - 4:00pm
PRIO Hausmannsgate 3, Oslo

Attendees (9)