Loading…

Afghanistan-uka 2016 går av stabelen mellom 20. og 25. september. Uka er et samarbeid mellom Afghanistankomiteen, Chr. Michelsens institutt (CMI) og Institutt for fredsforskning (PRIO). I tillegg bidrar en lang rekke andre organisasjoner til et stort og variert program. Sentrale afghanske og internasjonale forskere og aktører kommer til Norge for å stå bak talerstolen og delta i debatter. Kultur og brobygging står også på programmet.
Målet med Afghanistan-uka er å plassere Afghanistan øverst på den norske dagsorden. Afghanistankomiteen er initiativtaker og koordinator for uka som blir gjennomført med støtte fra Fritt Ord og Norad.   

The Afghanistan Week 2016 is a cooperation between the Norwegian Afghanistan Committee, the Chr. Michelsen Institute (CMI) and the Peace Research Institute Oslo (PRIO). Our aim is to bring Afghanistan to the top of the Norwegian agenda, bringing Afghan and international experts to Norway to inform and debate.


Sign up or log in to bookmark your favorites and sync them to your phone or calendar.

Sunday, September 18
 

11:00am CEST

Historiebankens lytteboks
Fra 2001 - 2014 deltok Norge i krig i Afghanistan. I lytteboksen kan du høre fortellinger fra noen av dem som ble berørt: Afghanske flyktninger, norske politikere og veteraner. Lytteboksen vil være tilgjengelig under hele Afghanistan-uka og vil derfor flytte litt rundt. Du kan også høre historiene ved å gå inn på Historiebankens nettsider www.historiebanken.org

Organisers
avatar for Afghanistankomiteen/Norwegian Afghanistan Committee

Afghanistankomiteen/Norwegian Afghanistan Committee

The Afghan people work every day for a better life and the Norwegian Afghanistan Committee is a partner in that quest. Our main focus is development in rural communities, educating midwives and public health nurses, and a sustainable management of natural resources. Strong local ownership... Read More →
avatar for Historiebanken

Historiebanken

Det sies at når et menneske forsvinner, forsvinner også et helt bibliotek. Historiebanken er et folkeminneprosjekt som tar vare på disse historiene for nåtiden og ettertiden.


Sunday September 18, 2016 11:00am - 11:00pm CEST
Kulturhuset
 
Monday, September 19
 

9:00am CEST

Skoledag på Fredshuset: Norge i verden og Afghanistan -­ fredsforkjemper eller krigsnasjon?
Norge har lenge solt seg i et image av å være en fredsnasjon. Samtidig tar vi en stadig mer aktiv rolle på slagmarken i stedet for ved forhandlingsbordet i internasjonale konflikter. Bidrar vår militære innblanding virkelig til en fredeligere verden?

Som en del av Afghanistanuka 2016 inviterer Norges Fredsråd og Afghanistankommiteen klasser ved videregående og folkehøyskoler i Oslo­regionen til seminar med fokus på Norges rolle internasjonalt og i Afghanistan.

Om seminaret: I perioden 1990 til 2015 gikk Norge inn militært i andre land 8 ganger. Det er i verdenstoppen hva gjelder krigføring: kun Storbritannia og Frankrike har vært innblandet i krig flere ganger i perioden. Dagens militære engasjement er langt fra illusjonen om “fredsnasjonen” Norge, og vi spør oss om dette er en ønsket utvikling.

Det mest langvarige og kostbare prosjektet frem til dags dato er vår innblanding i Afghanistan, hvor Norge har vært engasjert militært siden 2001. Da den internasjonale alliansen trakk flesteparten av sine styrker ut i 2014 etterlot vi et land i kaos, med store humanitære lidelser og et Taliban i fremmars. Hva gikk galt, og hvor kan vi lære av våre feil?

Vi ønsker å gi elevene et innblikk i Norges engasjement og rolle internasjonalt, og den utviklingen vi har sett i nyere tid. Afghanistan står som et av de mest illustrerende eksemplene på norske sikkerhetspolitiske prioriteringer i dag. Dagen er lagt opp med foredrag fra representanter fra fredsbevegelse, eksperter fra Afghanistan, gruppearbeid, aktiv deltakelse og diskusjon. Seminaret vil sette elevene i stand til å kritisk diskutere og forhåpentligvis engasjere seg i den offentlige debatten om norske utenrikspolitiske veivalg i
fremtiden.

Arrengementet er for påmeldte skoleklasser 

Speakers
avatar for Tuva Grims­gaard

Tuva Grims­gaard

Norges Fredsråd
Informasjonsrådgiver i Norges Fredsråd. Tuva har en mas­ter i Peace and Con­flict stu­dies fra UiO, med fokus på mino­ri­tets­be­skyt­telse i Egypt. Ved siden av arbeidet i NFR er hun også fore­drags­hol­der i FN-sambandet. Stu­die­bak­grunn fra kul­tur­his­to­rie... Read More →
avatar for Kristian Berg Harpviken

Kristian Berg Harpviken

Director, eace Research Institute Oslo (PRIO)
Kristian Berg Harpviken is the Director of the Peace Research Institute Oslo (PRIO), one of the co-organisers of the Afghanistan Week. He has held the position since 2009. Harpviken is known as one of the foremost authorities on Afghanistan in Norway.
avatar for Halvard Hjermundrud

Halvard Hjermundrud

Organisasjons- og informasjonsrådgiver, Afghanistankomiteen

Organisers
avatar for Afghanistankomiteen/Norwegian Afghanistan Committee

Afghanistankomiteen/Norwegian Afghanistan Committee

The Afghan people work every day for a better life and the Norwegian Afghanistan Committee is a partner in that quest. Our main focus is development in rural communities, educating midwives and public health nurses, and a sustainable management of natural resources. Strong local ownership... Read More →
avatar for Norges Fredsråd/Norwegian Peace Council

Norges Fredsråd/Norwegian Peace Council

Nor­ges Freds­råd er møte­plas­sen for fred, der menings­fel­ler og mot­stan­dere kan møtes til debatt og gjen­si­dig opp­lys­ning. Som sam­ar­beids­or­gan job­ber Nor­ges Freds­råd for kom­pe­tanse­he­ving og bedre utnyt­telse av kunn­ska­pen i norske... Read More →


Monday September 19, 2016 9:00am - 12:00pm CEST
Fredshuset

11:00am CEST

Historiebankens lytteboks
Fra 2001 - 2014 deltok Norge i krig i Afghanistan. I lytteboksen kan du høre fortellinger fra noen av dem som ble berørt: Afghanske flyktninger, norske politikere og veteraner. Lytteboksen vil være tilgjengelig under hele Afghanistan-uka og vil derfor flytte litt rundt. Du kan også høre historiene ved å gå inn på Historiebankens nettsider www.historiebanken.org

Organisers
avatar for Afghanistankomiteen/Norwegian Afghanistan Committee

Afghanistankomiteen/Norwegian Afghanistan Committee

The Afghan people work every day for a better life and the Norwegian Afghanistan Committee is a partner in that quest. Our main focus is development in rural communities, educating midwives and public health nurses, and a sustainable management of natural resources. Strong local ownership... Read More →
avatar for Historiebanken

Historiebanken

Det sies at når et menneske forsvinner, forsvinner også et helt bibliotek. Historiebanken er et folkeminneprosjekt som tar vare på disse historiene for nåtiden og ettertiden.


Monday September 19, 2016 11:00am - 11:00pm CEST
Kulturhuset
 
Tuesday, September 20
 

9:00am CEST

Skoledag på Fredshuset: Norge i verden og Afghanistan ­ fredsforkjemper eller krigsnasjon?
Norge har lenge solt seg i et image av å være en fredsnasjon. Samtidig tar vi en stadig mer aktiv rolle på slagmarken i stedet for ved forhandlingsbordet i internasjonale konflikter. Bidrar vår militære innblanding virkelig til en fredeligere verden?

Som en del av Afghanistanuka 2016 inviterer Norges Fredsråd og Afghanistankommiteen klasser ved videregående og folkehøyskoler i Oslo­regionen til seminar med fokus på Norges rolle internasjonalt og i Afghanistan.

Om seminaret: I perioden 1990 til 2015 gikk Norge inn militært i andre land 8 ganger. Det er i verdenstoppen hva gjelder krigføring: kun Storbritannia og Frankrike har vært innblandet i krig flere ganger i perioden. Dagens militære engasjement er langt fra illusjonen om “fredsnasjonen” Norge, og vi spør oss om dette er en ønsket utvikling.

Det mest langvarige og kostbare prosjektet frem til dags dato er vår innblanding i Afghanistan, hvor Norge har vært engasjert militært siden 2001. Da den internasjonale alliansen trakk flesteparten av sine styrker ut i 2014 etterlot vi et land i kaos, med store humanitære lidelser og et Taliban i fremmars. Hva gikk galt, og hvor kan vi lære av våre feil?

Vi ønsker å gi elevene et innblikk i Norges engasjement og rolle internasjonalt, og den utviklingen vi har sett i nyere tid. Afghanistan står som et av de mest illustrerende eksemplene på norske sikkerhetspolitiske prioriteringer i dag. Dagen er lagt opp med foredrag fra representanter fra fredsbevegelse, eksperter fra Afghanistan, gruppearbeid, aktiv deltakelse og diskusjon. Seminaret vil sette elevene i stand til å kritisk diskutere og forhåpentligvis engasjere seg i den offentlige debatten om norske utenrikspolitiske veivalg i
fremtiden.

Arrengementet er for påmeldte skoleklasser 

Speakers
avatar for Norunn Grande

Norunn Grande

Nansen Center for Peace and Dialogue
Norunn Grande works as special advisor at Nansen Center for Peace and Dialogue, working on peace education, training and dialogue facilitation. Among her professional interests are civilian peace work and the role of diaspora. Young Afghans residing in Norway are among the groups... Read More →
avatar for Tuva Grims­gaard

Tuva Grims­gaard

Norges Fredsråd
Informasjonsrådgiver i Norges Fredsråd. Tuva har en mas­ter i Peace and Con­flict stu­dies fra UiO, med fokus på mino­ri­tets­be­skyt­telse i Egypt. Ved siden av arbeidet i NFR er hun også fore­drags­hol­der i FN-sambandet. Stu­die­bak­grunn fra kul­tur­his­to­rie... Read More →
avatar for Halvard Hjermundrud

Halvard Hjermundrud

Organisasjons- og informasjonsrådgiver, Afghanistankomiteen

Organisers
avatar for Afghanistankomiteen/Norwegian Afghanistan Committee

Afghanistankomiteen/Norwegian Afghanistan Committee

The Afghan people work every day for a better life and the Norwegian Afghanistan Committee is a partner in that quest. Our main focus is development in rural communities, educating midwives and public health nurses, and a sustainable management of natural resources. Strong local ownership... Read More →
avatar for Norges Fredsråd/Norwegian Peace Council

Norges Fredsråd/Norwegian Peace Council

Nor­ges Freds­råd er møte­plas­sen for fred, der menings­fel­ler og mot­stan­dere kan møtes til debatt og gjen­si­dig opp­lys­ning. Som sam­ar­beids­or­gan job­ber Nor­ges Freds­råd for kom­pe­tanse­he­ving og bedre utnyt­telse av kunn­ska­pen i norske... Read More →Tuesday September 20, 2016 9:00am - 12:00pm CEST
Fredshuset

5:00pm CEST

Åpningskveld/Opening night: Afghanistan: From Lessons Learned to Decision-Making
Register for this event at PRIO.org

​​In June the Norwegian Commission on Afghanistan launched its report “A good ally – Norway in Afghanistan 2001-14”. Evaluating Norway’s total efforts to Afghanistan as well as giving an insight into how and why decisions and strategies were made, this report is an important contribution to the debate on the international community’s role in Afghanistan. The NATO period ended when most of the foreign troops withdrew in 2014. 

Afghanistan is now in a so-called transition period, struggling with political turmoil, an increasingly difficult security situation and economic decline. 

  • What are the lessons learned from the grand international effort to build a peaceful and secure Afghanistan? 
  • And how can the international community best support Afghanistan in the time to come? 

The opening evening of the Afghanistan Week 2016 starts with an introduction by state secretary Tore Hattrem followed by two short key note speeches by our Afghan guests Farkhunda Naderi and Mujib Mashal. They will comment on the Norwegian conclusions and give their recommendations on how Norway as a member of the international should support Afghanistan. 

The programme ends with a debate between Norwegian decision makers: 

  • How can the lessons learned in Afghanistan be converted into political action?

​SPEAKERS & PANEL

  • Henrik Syse (PRIO) - Chair
  • Tore Hattrem (Norwegian MFA)
  • ​Hilde Frafjord Johnson​ (Christian Democrats)​
  • Mujib Mashal (New York Times)
  • Farkhunda Zahra Naderi (MP for Kabul, Afghan parliament)
  • Bård Vegard Solhjell (Socialist Left Party)
  • ​​​Christian Tybring-Gjedde (Progress Party)​


Register for this event at PRIO.org 

Moderators
avatar for Henrik Syse

Henrik Syse

Henrik Syse is a philosopher, author and senior researcher at PRIO. He is a member of the Norwegian Nobel Committee and editor of the Journal of Military Ethics.

Speakers
avatar for Tore Hattrem

Tore Hattrem

State Secretary, Norwegian Ministry of Foreign Affairs
Tore Hattrem was appointed State Secretary at the Norwegian Ministry of Foreign Affairs in September 2015. His main areas of responsibility are security policy, the High North, matters relating to the US, Russia, Eurasia and Canada, humanitarian affairs and human rights. Mr Hattrem... Read More →
avatar for Hilde Frafjord Johnson

Hilde Frafjord Johnson

General secretary, Christian Democratic Party
Hilde Frafjord Johnson is now general secretary for The Christian Democratic Party. She former Minister of International Development of Norway and has also served as the Special Representative of the Secretary-General and Head of the United Nations Mission in the Republic of South... Read More →
avatar for Liv Kjølseth

Liv Kjølseth

Generalsekretær, Afghanistankomiteen
Liv er generalsekretær i Afghanistankomiteen
avatar for Mujib Mashal

Mujib Mashal

Mujib Mashal is a reporter for The New York Times, covering Afghanistan. His investigative and explanatory work has previously appeared in magazines such as The Atlantic, Harper's, Time, and others.He has a degree in South Asian history from Columbia University in New York. 
avatar for Farkhunda Naderi

Farkhunda Naderi

Farkhunda Zahra Naderi is a former MP (2010 to Jun 2015).She represented Kabul Province in the Lower House of Afghan Parliament. During these five years Farkhunda Zahra Naderi worked in three different Commissions of Parliament including Commission on Women’s Affairs, Human rights... Read More →
avatar for Bård Vegard Solhjell

Bård Vegard Solhjell

Bård Vegar Solhjell (Socialist Left Party) has been a member of the Enlarged Standing Committee on Foreign Affairs and Defence since 2009. Solhjell was Minister of the Environment from March 2012 to October 2013, and Minister of Education from October 2007 to October 2009. He was... Read More →
avatar for Christian Tybring-Gjedde

Christian Tybring-Gjedde

Christian Tybring- Gjedde is a politician representing the Progress Party (FrP). He has been member of the Norwegian Parliament – Stortinget - for Oslo County since 2005. He was a member of the Finance Committee until the autumn of 2013. He then became member of the Standing Committee... Read More →


Tuesday September 20, 2016 5:00pm - 8:00pm CEST
PRIO

5:00pm CEST

Historiebankens lytteboks
Fra 2001 - 2014 deltok Norge i krig i Afghanistan. I lytteboksen kan du høre fortellinger fra noen av dem som ble berørt: Afghanske flyktninger, norske politikere og veteraner. Lytteboksen vil være tilgjengelig under hele Afghanistan-uka og vil derfor flytte litt rundt. Du kan også høre historiene ved å gå inn på Historiebankens nettsider www.historiebanken.org

Organisers
avatar for Afghanistankomiteen/Norwegian Afghanistan Committee

Afghanistankomiteen/Norwegian Afghanistan Committee

The Afghan people work every day for a better life and the Norwegian Afghanistan Committee is a partner in that quest. Our main focus is development in rural communities, educating midwives and public health nurses, and a sustainable management of natural resources. Strong local ownership... Read More →
avatar for Historiebanken

Historiebanken

Det sies at når et menneske forsvinner, forsvinner også et helt bibliotek. Historiebanken er et folkeminneprosjekt som tar vare på disse historiene for nåtiden og ettertiden.


Tuesday September 20, 2016 5:00pm - 11:30pm CEST
PRIO
 
Wednesday, September 21
 

8:30am CEST

Women and Peace Negotiations in Afghanistan - Opportunities and Challenges

As a country affected by decades of violent conflict, Afghanistan is, and has been since 2001, a priority country for the implementation of the UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security, both for the international community and for the current Afghan Government. 

The recent evaluation report on Norway’s engagement in Afghanistan, the NOU «A good ally- Norway in Afghanistan 2001-2014», holds that women’s rights have been a prioritised thematic area for Norway, also when it comes to peace diplomacy. According to the report, the women delegates to the talks held between civil society groups and the Taliban, Oslo 2014-15, felt that the talks were meaningful and confirmed that it is possible to engage the Taliban in discussions around women’s rights.

In this breakfast seminar we ask the panellists what access women in Afghanistan have to influence the peace process in Afghanistan. What has been achieved so far and what are the opportunities and challenges ahead? 

Register at care@care.no


Moderators
avatar for Gry Larsen

Gry Larsen

Generalsekretær, Care Norge
Gry Larsen er Generalsekretær i Care Norge.

Speakers
avatar for Shukria Barakzai

Shukria Barakzai

H.E. Ambassador
H.E. Ambassador Shukria Barakzai has long been a staunch activist for women’s rights and democracy. In July 1999 she founded the Asia Women Organization (AWO) and served as its Director until 2005 and in December 2008 she co-founded Afghanistan Rights Monitor (ARM) as an independent... Read More →
avatar for Lisa Golden

Lisa Golden

Deputy Director and Special Representative, Ministry of Foreign Affairs
Norwegian diplomat. Serves as special representative to Afghanistan and Pakistan as well as deputy director for South Asia and Afghanistan in the Norwegian Ministry of Foreign Affairs (since 2013). Has served in the Ministry’s Section for Peace and Reconciliation for nine years... Read More →
avatar for Farkhunda Naderi

Farkhunda Naderi

Farkhunda Zahra Naderi is a former MP (2010 to Jun 2015).She represented Kabul Province in the Lower House of Afghan Parliament. During these five years Farkhunda Zahra Naderi worked in three different Commissions of Parliament including Commission on Women’s Affairs, Human rights... Read More →
avatar for Arne Strand

Arne Strand

Arne is Deputy Director at the Chr. Michelsen Institute. He is a political scientist focusing on peace, conflict and aid, with a particular emphasis on Afghanistan. Strand has been team leader of several evaluations and research programmes in and on Afghanistan. He has extensive... Read More →

Organisers
avatar for Afghanistankomiteen/Norwegian Afghanistan Committee

Afghanistankomiteen/Norwegian Afghanistan Committee

The Afghan people work every day for a better life and the Norwegian Afghanistan Committee is a partner in that quest. Our main focus is development in rural communities, educating midwives and public health nurses, and a sustainable management of natural resources. Strong local ownership... Read More →
avatar for CARE

CARE

CARE er en global bistandsorganisasjon som jobber for kvinners rettigheter, både fordi dette er et viktig mål i seg selv og den mest effektive måten å redusere fattigdom. 


Wednesday September 21, 2016 8:30am - 10:00am CEST
Litteraturhuset

9:00am CEST

Skoledag på Fredshuset: Norge i verden og Afghanistan ­ fredsforkjemper eller krigsnasjon?
Norge har lenge solt seg i et image av å være en fredsnasjon. Samtidig tar vi en stadig mer aktiv rolle på slagmarken i stedet for ved forhandlingsbordet i internasjonale konflikter. Bidrar vår militære innblanding virkelig til en fredeligere verden?

Som en del av Afghanistanuka 2016 inviterer Norges Fredsråd og Afghanistankommiteen klasser ved videregående og folkehøyskoler i Oslo­regionen til seminar med fokus på Norges rolle internasjonalt og i Afghanistan.

Om seminaret: I perioden 1990 til 2015 gikk Norge inn militært i andre land 8 ganger. Det er i verdenstoppen hva gjelder krigføring: kun Storbritannia og Frankrike har vært innblandet i krig flere ganger i perioden. Dagens militære engasjement er langt fra illusjonen om “fredsnasjonen” Norge, og vi spør oss om dette er en ønsket utvikling.

Det mest langvarige og kostbare prosjektet frem til dags dato er vår innblanding i Afghanistan, hvor Norge har vært engasjert militært siden 2001. Da den internasjonale alliansen trakk flesteparten av sine styrker ut i 2014 etterlot vi et land i kaos, med store humanitære lidelser og et Taliban i fremmars. Hva gikk galt, og hvor kan vi lære av våre feil?

Vi ønsker å gi elevene et innblikk i Norges engasjement og rolle internasjonalt, og den utviklingen vi har sett i nyere tid. Afghanistan står som et av de mest illustrerende eksemplene på norske sikkerhetspolitiske prioriteringer i dag. Dagen er lagt opp med foredrag fra representanter fra fredsbevegelse, eksperter fra Afghanistan, gruppearbeid, aktiv deltakelse og diskusjon. Seminaret vil sette elevene i stand til å kritisk diskutere og forhåpentligvis engasjere seg i den offentlige debatten om norske utenrikspolitiske veivalg i
fremtiden.

Arrengementet er for påmeldte skoleklasser 

Speakers
avatar for Tuva Grims­gaard

Tuva Grims­gaard

Norges Fredsråd
Informasjonsrådgiver i Norges Fredsråd. Tuva har en mas­ter i Peace and Con­flict stu­dies fra UiO, med fokus på mino­ri­tets­be­skyt­telse i Egypt. Ved siden av arbeidet i NFR er hun også fore­drags­hol­der i FN-sambandet. Stu­die­bak­grunn fra kul­tur­his­to­rie... Read More →

Organisers
avatar for Afghanistankomiteen/Norwegian Afghanistan Committee

Afghanistankomiteen/Norwegian Afghanistan Committee

The Afghan people work every day for a better life and the Norwegian Afghanistan Committee is a partner in that quest. Our main focus is development in rural communities, educating midwives and public health nurses, and a sustainable management of natural resources. Strong local ownership... Read More →
avatar for Norges Fredsråd/Norwegian Peace Council

Norges Fredsråd/Norwegian Peace Council

Nor­ges Freds­råd er møte­plas­sen for fred, der menings­fel­ler og mot­stan­dere kan møtes til debatt og gjen­si­dig opp­lys­ning. Som sam­ar­beids­or­gan job­ber Nor­ges Freds­råd for kom­pe­tanse­he­ving og bedre utnyt­telse av kunn­ska­pen i norske... Read More →


Wednesday September 21, 2016 9:00am - 12:00pm CEST
Fredshuset

9:00am CEST

Historiebankens lytteboks
Fra 2001 - 2014 deltok Norge i krig i Afghanistan. I lytteboksen kan du høre fortellinger fra noen av dem som ble berørt: Afghanske flyktninger, norske politikere og veteraner. Lytteboksen vil være tilgjengelig under hele Afghanistan-uka og vil derfor flytte litt rundt. Du kan også høre historiene ved å gå inn på Historiebankens nettsider www.historiebanken.org

Organisers
avatar for Afghanistankomiteen/Norwegian Afghanistan Committee

Afghanistankomiteen/Norwegian Afghanistan Committee

The Afghan people work every day for a better life and the Norwegian Afghanistan Committee is a partner in that quest. Our main focus is development in rural communities, educating midwives and public health nurses, and a sustainable management of natural resources. Strong local ownership... Read More →
avatar for Historiebanken

Historiebanken

Det sies at når et menneske forsvinner, forsvinner også et helt bibliotek. Historiebanken er et folkeminneprosjekt som tar vare på disse historiene for nåtiden og ettertiden.


Wednesday September 21, 2016 9:00am - 9:00pm CEST
PRIO

6:00pm CEST

Hopes and realities in Afghanistan
Register for this event at PRIO.org

Afghanistan has received less attention by the international community after the withdrawal of foreign troops in 2014. However, an increasing conflict level and civilian casualties, internal differences in the government, the presence of ISIS in the country and the thousands of Afghan refugees coming to Europe has put Afghanistan firmly back on the agenda. Afghanistan is still highly dependent on development aid and now needs to secure future support. This to sustain investments in the health and education systems, create new jobs as well as supporting the government in their efforts to reduce aid dependence and reduce corruption. Afghan hopes and plans meets the international community’s interests again. Can the plans be realized with a fractured government and when security concerns again are the steering wheel for the international community’s interest in helping Afghanistan? And what are really the main challenges? Do the Afghans share the international community's agenda?

Register for this event at PRIO.org 

Moderators
avatar for Elisabeth Eide

Elisabeth Eide

Elisabeth Eide is a writer and professor of journalism at Oslo and Akershus University College. She has visited Afghanistan many times over the past 17 ​​years . As Vice President of the Norwegian PEN she is engaged in cooperation with Afghan PEN / Authors' house in Kabul. She... Read More →

Speakers
avatar for Shukria Barakzai

Shukria Barakzai

H.E. Ambassador
H.E. Ambassador Shukria Barakzai has long been a staunch activist for women’s rights and democracy. In July 1999 she founded the Asia Women Organization (AWO) and served as its Director until 2005 and in December 2008 she co-founded Afghanistan Rights Monitor (ARM) as an independent... Read More →
avatar for Kai Eide

Kai Eide

Norwegian diplomat and writer. The UNs Special Representative to Afghanistan and Head of the United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) from 2008 to 2010.
avatar for Mujib Mashal

Mujib Mashal

Mujib Mashal is a reporter for The New York Times, covering Afghanistan. His investigative and explanatory work has previously appeared in magazines such as The Atlantic, Harper's, Time, and others.He has a degree in South Asian history from Columbia University in New York. 
avatar for Farkhunda Naderi

Farkhunda Naderi

Farkhunda Zahra Naderi is a former MP (2010 to Jun 2015).She represented Kabul Province in the Lower House of Afghan Parliament. During these five years Farkhunda Zahra Naderi worked in three different Commissions of Parliament including Commission on Women’s Affairs, Human rights... Read More →
avatar for Thomas Ruttig

Thomas Ruttig

Co-director, Afghanistan Analysts Network
Thomas Ruttig has been working on Afghanistan for over 25 years and has spent ten years in the country. He speaks Dari and Pashto. Since early 2009, he has served as Co-director of the Afghanistan Analysts Network (AAN), an independent think tank based in Berlin and Kabul.

Organisers
avatar for Afghanistankomiteen/Norwegian Afghanistan Committee

Afghanistankomiteen/Norwegian Afghanistan Committee

The Afghan people work every day for a better life and the Norwegian Afghanistan Committee is a partner in that quest. Our main focus is development in rural communities, educating midwives and public health nurses, and a sustainable management of natural resources. Strong local ownership... Read More →
avatar for Chr. Michelsen Institute

Chr. Michelsen Institute

CMI is an independent development research institute in Norway. With a staff of 70 people, we address issues that shape global developments and generate knowledge that can be used to fight poverty, advance human rights, and promote sustainable social development. We work closely with... Read More →
avatar for Peace Research Institute Oslo (PRIO)

Peace Research Institute Oslo (PRIO)

The Peace Research Institute Oslo (PRIO) conducts research on the conditions for peaceful relations between states, groups and people. Researchers at PRIO seek to understand the processes that bring societies together or split them apart. We explore how conflicts erupt and how they... Read More →Wednesday September 21, 2016 6:00pm - 8:00pm CEST
PRIO
 
Thursday, September 22
 

8:45am CEST

Historiebankens lytteboks
Fra 2001 - 2014 deltok Norge i krig i Afghanistan. I lytteboksen kan du høre fortellinger fra noen av dem som ble berørt: Afghanske flyktninger, norske politikere og veteraner. Lytteboksen vil være tilgjengelig under hele Afghanistan-uka og vil derfor flytte litt rundt. Du kan også høre historiene ved å gå inn på Historiebankens nettsider www.historiebanken.org

Torsdag ettermiddag flytter Lytteboksen fra PRIO til Nobels fredssenter.


Organisers
avatar for Afghanistankomiteen/Norwegian Afghanistan Committee

Afghanistankomiteen/Norwegian Afghanistan Committee

The Afghan people work every day for a better life and the Norwegian Afghanistan Committee is a partner in that quest. Our main focus is development in rural communities, educating midwives and public health nurses, and a sustainable management of natural resources. Strong local ownership... Read More →
avatar for Historiebanken

Historiebanken

Det sies at når et menneske forsvinner, forsvinner også et helt bibliotek. Historiebanken er et folkeminneprosjekt som tar vare på disse historiene for nåtiden og ettertiden.


Thursday September 22, 2016 8:45am - 11:30am CEST
PRIO

8:59am CEST

Skoledag på Fredshuset: Norge i verden og Afghanistan ­ fredsforkjemper eller krigsnasjon?
Norge har lenge solt seg i et image av å være en fredsnasjon. Samtidig tar vi en stadig mer aktiv rolle på slagmarken i stedet for ved forhandlingsbordet i internasjonale konflikter. Bidrar vår militære innblanding virkelig til en fredeligere verden?

Som en del av Afghanistanuka 2016 inviterer Norges Fredsråd og Afghanistankommiteen klasser ved videregående og folkehøyskoler i Oslo­regionen til seminar med fokus på Norges rolle internasjonalt og i Afghanistan.

Om seminaret: I perioden 1990 til 2015 gikk Norge inn militært i andre land 8 ganger. Det er i verdenstoppen hva gjelder krigføring: kun Storbritannia og Frankrike har vært innblandet i krig flere ganger i perioden. Dagens militære engasjement er langt fra illusjonen om “fredsnasjonen” Norge, og vi spør oss om dette er en ønsket utvikling.

Det mest langvarige og kostbare prosjektet frem til dags dato er vår innblanding i Afghanistan, hvor Norge har vært engasjert militært siden 2001. Da den internasjonale alliansen trakk flesteparten av sine styrker ut i 2014 etterlot vi et land i kaos, med store humanitære lidelser og et Taliban i fremmars. Hva gikk galt, og hvor kan vi lære av våre feil?

Vi ønsker å gi elevene et innblikk i Norges engasjement og rolle internasjonalt, og den utviklingen vi har sett i nyere tid. Afghanistan står som et av de mest illustrerende eksemplene på norske sikkerhetspolitiske prioriteringer i dag. Dagen er lagt opp med foredrag fra representanter fra fredsbevegelse, eksperter fra Afghanistan, gruppearbeid, aktiv deltakelse og diskusjon. Seminaret vil sette elevene i stand til å kritisk diskutere og forhåpentligvis engasjere seg i den offentlige debatten om norske utenrikspolitiske veivalg i
fremtiden.

Arrengementet er for påmeldte skoleklasser 

Thursday September 22, 2016 8:59am - 11:30am CEST
Fredshuset

9:00am CEST

Part one: The Refugee Crisis seen from Afghanistan
Register for this event at PRIO.org

Afghans constituted the second largest group of asylum seekers to Europe and Norway in 2015, and the majority of minors arriving to Norway. Norway as well as other European countries prioritize measures that can reduce immigration from Afghanistan and encourage assisted return, while at the same time returning rejected asylum seekers to their first country of arrival or back to Afghanistan. This takes place as Pakistan is increasing the pressure on Afghan refugees to return, and there is an increase in security induced internal displacement in Afghanistan. The main questions for our three sessions on the migration day are: Why do so many Afghans leave a country that have received substantive security and development support for the last 15 years? What can research tell us about migration, the information and motivation for return and how sustainable the return is? What are the experiences of integration in Norway, what are the challenges and what has worked?   


Part one of this event deals with the question of why so many Afghans leave.

Register for this event at PRIO.org 

Moderators
avatar for Arne Strand

Arne Strand

Arne is Deputy Director at the Chr. Michelsen Institute. He is a political scientist focusing on peace, conflict and aid, with a particular emphasis on Afghanistan. Strand has been team leader of several evaluations and research programmes in and on Afghanistan. He has extensive... Read More →

Speakers
avatar for Farkhunda Naderi

Farkhunda Naderi

Farkhunda Zahra Naderi is a former MP (2010 to Jun 2015).She represented Kabul Province in the Lower House of Afghan Parliament. During these five years Farkhunda Zahra Naderi worked in three different Commissions of Parliament including Commission on Women’s Affairs, Human rights... Read More →
avatar for Thomas Ruttig

Thomas Ruttig

Co-director, Afghanistan Analysts Network
Thomas Ruttig has been working on Afghanistan for over 25 years and has spent ten years in the country. He speaks Dari and Pashto. Since early 2009, he has served as Co-director of the Afghanistan Analysts Network (AAN), an independent think tank based in Berlin and Kabul.
avatar for Terje Magnussønn Watterdal

Terje Magnussønn Watterdal

Country Director, Norwegian Afghanistan Committee
Terje Magnussønn Watterdal is the Norwegian Afghanistan Committee’s Country Director in Kabul, Afghanistan. He has been working with education, health and human rights issues for more than 20 years. He has worked with UNESCO, Unicef, WHO and the World Bank in support of development... Read More →

Organisers
avatar for Afghanistankomiteen/Norwegian Afghanistan Committee

Afghanistankomiteen/Norwegian Afghanistan Committee

The Afghan people work every day for a better life and the Norwegian Afghanistan Committee is a partner in that quest. Our main focus is development in rural communities, educating midwives and public health nurses, and a sustainable management of natural resources. Strong local ownership... Read More →
avatar for Chr. Michelsen Institute

Chr. Michelsen Institute

CMI is an independent development research institute in Norway. With a staff of 70 people, we address issues that shape global developments and generate knowledge that can be used to fight poverty, advance human rights, and promote sustainable social development. We work closely with... Read More →
avatar for Nansen Fredssenter/Nansen Center for Peace and Dialogue

Nansen Fredssenter/Nansen Center for Peace and Dialogue

Nansen Fredssenter er et fagmiljø som formidler erfaringsbasert kunnskap om pågående konflikter og driver praktisk dialog- og forsoningsarbeid. Senterets medarbeidere har mange års erfaring med fredsundervisning for diasporagrupper i Norge og med dialogarbeid og forsoningsprosjekter... Read More →
avatar for Peace Research Institute Oslo (PRIO)

Peace Research Institute Oslo (PRIO)

The Peace Research Institute Oslo (PRIO) conducts research on the conditions for peaceful relations between states, groups and people. Researchers at PRIO seek to understand the processes that bring societies together or split them apart. We explore how conflicts erupt and how they... Read More →


Thursday September 22, 2016 9:00am - 11:00am CEST
PRIO

11:00am CEST

Lunch break
Thursday September 22, 2016 11:00am - 11:30am CEST
PRIO

11:30am CEST

Part two: Managing return migration – forced, assisted and voluntary
Register for this event at PRIO.org

Afghans constituted the second largest group of asylum seekers to Europe and Norway in 2015, and the majority of minors arriving to Norway. Norway as well as other European countries prioritize measures that can reduce immigration from Afghanistan and encourage assisted return, while at the same time returning rejected asylum seekers to their first country of arrival or back to Afghanistan. This takes place as Pakistan is increasing the pressure on Afghan refugees to return, and there is an increase in security induced internal displacement in Afghanistan. The main questions for our three sessions on the migration day are: Why do so many Afghans leave a country that have received substantive security and development support for the last 15 years? What can research tell us about migration, the information and motivation for return and how sustainable the return is? What are the experiences of integration in Norway, what are the challenges and what has worked?    


Part two of this event deals with the question of what research tells us about migration.    


Coming home or moving on? Arne Strand (CMI)    


Information campaigns aimed at discouraging people from leaving Afghanistan, Ceri Oeppen (University of Sussex)    


Challenges of reintegration, Rohullah Siddiqullah (refugee from Afghanistan)    


Afghan war migration - the regional perspective Kristian Berg Harpviken (PRIO)

Register for this event at PRIO.org 

Moderators
avatar for Marta Bivand Erdal

Marta Bivand Erdal

Marta Bivand Erdal is a senior researcher at PRIO. Her research focuses on migrant transnationalism, on processes of migrant integration, and on return migration and sustained transnational mobilities. She has conducted research in Norway, Poland and in South Asia, and currently combine... Read More →

Speakers
avatar for Kristian Berg Harpviken

Kristian Berg Harpviken

Director, eace Research Institute Oslo (PRIO)
Kristian Berg Harpviken is the Director of the Peace Research Institute Oslo (PRIO), one of the co-organisers of the Afghanistan Week. He has held the position since 2009. Harpviken is known as one of the foremost authorities on Afghanistan in Norway.
avatar for Ceri Oeppen

Ceri Oeppen

Dr. Ceri Oeppen is lecturer in Human Geography at the University of Sussex. In 2014 she was appointed Global Fellow at the Peace Research Institute Oslo (PRIO). Ceri manages the Afghanistan and Afghan diaspora research for the international collaborative project ‘The Possibilities... Read More →
avatar for Rohullah Siddiqullah

Rohullah Siddiqullah

Rohullah Siddiqullah is a refugee from Afghanistan living in Norway. He holds a bachelor in political science from NTNU, Trondheim and MBA from Bakhpar University in Kabul. In Norway he has worked as a translator, cultural advisor and social worker in Trondheim. Currently he is giving... Read More →
avatar for Arne Strand

Arne Strand

Arne is Deputy Director at the Chr. Michelsen Institute. He is a political scientist focusing on peace, conflict and aid, with a particular emphasis on Afghanistan. Strand has been team leader of several evaluations and research programmes in and on Afghanistan. He has extensive... Read More →

Organisers
avatar for Afghanistankomiteen/Norwegian Afghanistan Committee

Afghanistankomiteen/Norwegian Afghanistan Committee

The Afghan people work every day for a better life and the Norwegian Afghanistan Committee is a partner in that quest. Our main focus is development in rural communities, educating midwives and public health nurses, and a sustainable management of natural resources. Strong local ownership... Read More →
avatar for Chr. Michelsen Institute

Chr. Michelsen Institute

CMI is an independent development research institute in Norway. With a staff of 70 people, we address issues that shape global developments and generate knowledge that can be used to fight poverty, advance human rights, and promote sustainable social development. We work closely with... Read More →
avatar for Nansen Fredssenter/Nansen Center for Peace and Dialogue

Nansen Fredssenter/Nansen Center for Peace and Dialogue

Nansen Fredssenter er et fagmiljø som formidler erfaringsbasert kunnskap om pågående konflikter og driver praktisk dialog- og forsoningsarbeid. Senterets medarbeidere har mange års erfaring med fredsundervisning for diasporagrupper i Norge og med dialogarbeid og forsoningsprosjekter... Read More →
avatar for Peace Research Institute Oslo (PRIO)

Peace Research Institute Oslo (PRIO)

The Peace Research Institute Oslo (PRIO) conducts research on the conditions for peaceful relations between states, groups and people. Researchers at PRIO seek to understand the processes that bring societies together or split them apart. We explore how conflicts erupt and how they... Read More →


Thursday September 22, 2016 11:30am - 1:30pm CEST
PRIO

2:00pm CEST

Part three: Opphold i Norge - hva nå?
Register for this event at PRIO.org

I del tre av dette arrangementet om migrasjon fokuserer vi på erfaringer rundt integrering. Hvordan bli en del av det norske samfunnet og samtidig bevare afghaneren i seg? Hva er nøkkelen til integrering? Hva trengs av kunnskap hos de som jobber i asylmottak, boliger for unge asylsøkere, skoler og fosterfamilier? Hvordan kan flyktningenes erfaringer og kunnskaper brukes i integreringsarbeidet? Unge afghanere forteller om egne erfaringer

Register for this event at PRIO.org 

Moderators
avatar for Åse Roti Dahl

Åse Roti Dahl

Kommunikasjonsrådgiver, Chr. Michelsens institutt

Speakers
AA

Arne Adolfsen

IMDI Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Arne Adolfsen begynte som seniorrådgiver i IMDI i mai 2016. Han har bred erfaring fra arbeid med barn og unge. Fra 2003-2012 var han seksjonsleder i barnevernstjenesten i Asker med ansvar for tiltak for enslige mindreårige flyktninger. Han har også ledet et NAV-prosjekt om barnefattigdom... Read More →
avatar for Norunn Grande

Norunn Grande

Nansen Center for Peace and Dialogue
Norunn Grande works as special advisor at Nansen Center for Peace and Dialogue, working on peace education, training and dialogue facilitation. Among her professional interests are civilian peace work and the role of diaspora. Young Afghans residing in Norway are among the groups... Read More →
SN

Setara Naimy

Setara Naimy jobber som tolk og er utdannet tanntekniker. Hun er styreleder for Afghansk kvinneforening i Skedsmo og aktivt medlem av Skedsmo Dialog.
avatar for Yahya Najafizada

Yahya Najafizada

Informasjonsutvalg, Afghanistankomiteen og UPOLERT
Yahya Najafizada er en afghansk journalist og har bachelor i juss og statsvitenskap. Han jobbet som journalist hos internasjonale styrkenes avis (Sada-e Azadi og ISAF Mirror) i nord-Afghanistan i perioden 2005-2007. Han jobbet også som frivillig journalist hos studentenes avis... Read More →
avatar for Sogra Soltani

Sogra Soltani

UPOLERT
Er født i 1991. Flykta fra Afghanistan som 4-åring og var på flukt i 6 år gjennom Pakistan og Iran. Mistet far i 1992 og stefaren var forfulgt av Taliban. Hun studerer nå læringspsykologi på Høgskolen i Oslo og Akershus. Vært med i UPOLERT siden det startet i 2015.

Organisers
avatar for Afghanistankomiteen/Norwegian Afghanistan Committee

Afghanistankomiteen/Norwegian Afghanistan Committee

The Afghan people work every day for a better life and the Norwegian Afghanistan Committee is a partner in that quest. Our main focus is development in rural communities, educating midwives and public health nurses, and a sustainable management of natural resources. Strong local ownership... Read More →
avatar for Chr. Michelsen Institute

Chr. Michelsen Institute

CMI is an independent development research institute in Norway. With a staff of 70 people, we address issues that shape global developments and generate knowledge that can be used to fight poverty, advance human rights, and promote sustainable social development. We work closely with... Read More →
avatar for Nansen Fredssenter/Nansen Center for Peace and Dialogue

Nansen Fredssenter/Nansen Center for Peace and Dialogue

Nansen Fredssenter er et fagmiljø som formidler erfaringsbasert kunnskap om pågående konflikter og driver praktisk dialog- og forsoningsarbeid. Senterets medarbeidere har mange års erfaring med fredsundervisning for diasporagrupper i Norge og med dialogarbeid og forsoningsprosjekter... Read More →
avatar for Peace Research Institute Oslo (PRIO)

Peace Research Institute Oslo (PRIO)

The Peace Research Institute Oslo (PRIO) conducts research on the conditions for peaceful relations between states, groups and people. Researchers at PRIO seek to understand the processes that bring societies together or split them apart. We explore how conflicts erupt and how they... Read More →


Thursday September 22, 2016 2:00pm - 4:00pm CEST
PRIO

7:30pm CEST

UPOLERT- en fortellerforestilling av og med norskafghanere
UPOLERT er en forestilling med upolerte fortellinger om levd liv i en ung kropp. UPOLERT er fortellingene du ikke leser om i avisa. UPOLERT er historier om drømmer for fremtida, mot, tap, trusler, motgang, håp og gjenvunnet frihet.   


UPOLERT er et brobygger- og fortellerprosjekt som gir en scene og et publikum til unge som har måttet forlate landet sitt. De forteller sine historier selv.   


Prosjektet hadde oppstart i 2014 og dette er vår andre forestilling. Forestillingen egner seg for alle ungdom og voksne. Noen av fortellingene er sterke så vi anbefaler at du er 13 år eller eldre.   


Fortellere: Latifa Ahmadi, Yæhia Nasira, Mustafa Rahimi, Zaki Amini, Sogra Soltani, Jomaa Nazari og Hashmat Sadaat.    


Instruktører: Kristine Haugland, Lise Grimnes og Liv Marie Skaare Baden   


Prosjektet er støttet av Extrastiftelsen og gjennomføres i samarbeid med Afghanistankomiteen, Nansen Fredssenter, Historiebanken og Nobels Fredssenter.   


Gratis inngang    


Velkommen til Nobels Fredssenter 22. september!

Speakers
avatar for Zaki Amini

Zaki Amini

UPOLERT
Zaki Amini kom til Norge som enslig mindreårig. Han har tatt utdannelse ved UiO og nå jobber han på UNN i Tromsø som Rådgiver.
avatar for Yahya Najafizada

Yahya Najafizada

Informasjonsutvalg, Afghanistankomiteen og UPOLERT
Yahya Najafizada er en afghansk journalist og har bachelor i juss og statsvitenskap. Han jobbet som journalist hos internasjonale styrkenes avis (Sada-e Azadi og ISAF Mirror) i nord-Afghanistan i perioden 2005-2007. Han jobbet også som frivillig journalist hos studentenes avis... Read More →
avatar for Jomaa Nazari

Jomaa Nazari

UPOLERT
Forteller UPOLERT
avatar for Sogra Soltani

Sogra Soltani

UPOLERT
Er født i 1991. Flykta fra Afghanistan som 4-åring og var på flukt i 6 år gjennom Pakistan og Iran. Mistet far i 1992 og stefaren var forfulgt av Taliban. Hun studerer nå læringspsykologi på Høgskolen i Oslo og Akershus. Vært med i UPOLERT siden det startet i 2015.

Organisers
avatar for Afghanistankomiteen/Norwegian Afghanistan Committee

Afghanistankomiteen/Norwegian Afghanistan Committee

The Afghan people work every day for a better life and the Norwegian Afghanistan Committee is a partner in that quest. Our main focus is development in rural communities, educating midwives and public health nurses, and a sustainable management of natural resources. Strong local ownership... Read More →
avatar for Nobels Fredssenter/Nobel Peace Center

Nobels Fredssenter/Nobel Peace Center

Nobels Fredssenter er museet om Nobels fredspris. Vi presenterer fredsprisvinnerne og deres arbeid, samt historien om Alfred Nobel og Nobels fredspris. Senteret fungerer også som arena for samfunnsdebatt. Gjennom skiftende utstillinger, omvisninger, arrangementer, undervisningsopplegg... Read More →
avatar for UPOLERT

UPOLERT

UPOLERT er en forestilling med upolerte fortellinger om levd liv i en ung kropp. UPOLERT er fortellingene du ikke leser om i avisa. UPOLERT er historier om drømmer for fremtida, mot, tap, trusler, motgang, håp og gjenvunnet frihet. UPOLERT er et brobygger- og fortellerprosjekt... Read More →Thursday September 22, 2016 7:30pm - 9:00pm CEST
Nobels Fredssenter/Nobel Peace Center
 
Friday, September 23
 

8:30am CEST

Great Power Games in Afghanistan and the Region
Register for this event at PRIO.org

The rapid pace of change in power relations between states – globally as well as in Afghanistan’s immediate neighborhood – will inevitably also have major implications for the country’s political stability. With a US whose power seems to be waning, with a leadership that is perhaps even becoming more principally isolationist, there are new opportunities for other powers, China and Russia in particular, both of whom in different ways are exploring new ways of projecting economic, political or military might in Afghanistan’s immediate neighborhood. In their 2016 book, A Rock Between Hard Places: Afghanistan as an Arena of Regional Insecurity. (London/New York: Hurst/Oxford University Press), Harpviken and Tadjbakhsh challenged the conventional analysis which places Afghanistan at the centre — the so-called ‘heart’ — of a large pan-Asian region whose fate is predicated on Afghan stability. Rather, they argued, it makes analytically far more sense to situate Afghanistan on the margins of three regional security complexes — those of South Asia, Central Asia, and the Persian Gulf — each characterised by deep security rivalries, which, in turn, informs their engagement in Afghanistan.

Yet, in each of the three regions surrounding Afghanistan, there is rapid change. In South Asia, ebbs and flows of amity between India and Pakistan may signal a new era for cooperation between the two, even though a solution to the fundamental issues – including the Kashmir conflict – seems a distant prospect. In Central Asia, elites and parts of the population seem drawn to an increasingly more assertive Russia, as the latter is confronting the West in Ukraine, Syria and beyond. In the Middle East, all-encompassing conflicts in Iraq, Syria and Yemen, as well as simmering instability in a number of other countries, raises the prospect a region whose internal power relations as well as outer boundaries are being redrawn. How does all of this manifest itself in Afghanistan, where the internal struggle between the Taliban and an increasingly fragile government alliance continues to intensify? Is time ripe for new diplomatic initiatives in order to commit the country’s neighbors to non-interference, and if so, what would be the right template? How is the shifting attention of global powers to other parts of the world going to affect Afghanistan and its neighborly relations?

These are the questions that will inform this breakfast event, in which the main arguments of the Harpviken and Tadjbakhsh book will be discussed in the context of current developments. Moderator of this event will be PRIO's Kaja Borchgrevink.

Register for this event at PRIO.org 


Moderators
Speakers
avatar for Kristian Berg Harpviken

Kristian Berg Harpviken

Director, eace Research Institute Oslo (PRIO)
Kristian Berg Harpviken is the Director of the Peace Research Institute Oslo (PRIO), one of the co-organisers of the Afghanistan Week. He has held the position since 2009. Harpviken is known as one of the foremost authorities on Afghanistan in Norway.
avatar for Thomas Ruttig

Thomas Ruttig

Co-director, Afghanistan Analysts Network
Thomas Ruttig has been working on Afghanistan for over 25 years and has spent ten years in the country. He speaks Dari and Pashto. Since early 2009, he has served as Co-director of the Afghanistan Analysts Network (AAN), an independent think tank based in Berlin and Kabul.


Friday September 23, 2016 8:30am - 10:30am CEST
PRIO

10:00am CEST

Historiebankens lytteboks
Fra 2001 - 2014 deltok Norge i krig i Afghanistan. I lytteboksen kan du høre fortellinger fra noen av dem som ble berørt: Afghanske flyktninger, norske politikere og veteraner. Lytteboksen vil være tilgjengelig under hele Afghanistan-uka og vil derfor flytte litt rundt. Du kan også høre historiene ved å gå inn på Historiebankens nettsider www.historiebanken.org

Organisers
avatar for Afghanistankomiteen/Norwegian Afghanistan Committee

Afghanistankomiteen/Norwegian Afghanistan Committee

The Afghan people work every day for a better life and the Norwegian Afghanistan Committee is a partner in that quest. Our main focus is development in rural communities, educating midwives and public health nurses, and a sustainable management of natural resources. Strong local ownership... Read More →
avatar for Historiebanken

Historiebanken

Det sies at når et menneske forsvinner, forsvinner også et helt bibliotek. Historiebanken er et folkeminneprosjekt som tar vare på disse historiene for nåtiden og ettertiden.
avatar for Nobels Fredssenter/Nobel Peace Center

Nobels Fredssenter/Nobel Peace Center

Nobels Fredssenter er museet om Nobels fredspris. Vi presenterer fredsprisvinnerne og deres arbeid, samt historien om Alfred Nobel og Nobels fredspris. Senteret fungerer også som arena for samfunnsdebatt. Gjennom skiftende utstillinger, omvisninger, arrangementer, undervisningsopplegg... Read More →


Friday September 23, 2016 10:00am - 6:00pm CEST
Nobels Fredssenter/Nobel Peace Center

12:00pm CEST

From lessons learned to recommendations for the future?

Påmelding/registration for invited NGOs: organisasjon@afghanistan.no

 In June the Norwegian commission on Afghanistan launched its report “A good allied – Norway in Afghanistan 2001-14”. Evaluating Norway’s total efforts to Afghanistan as well as providing an insight into how and why decisions and strategies were made, the report is an important contribution to the debate on the international community’s role in Afghanistan.

The report concludes that the development aid to Afghanistan has failed in supporting the development of a democratic state. International funding has largely been linked to the military efforts to counter insurgency and stabilize Afghanistan. However, 23 % of the Norwegian Development assistance has been channeled trough Norwegian NGOs resistant to be linked to the military campaign. What are the lessons learned from the Norwegian NGOs, and how can lessons from the development sector be transformed into recommendations for future engagement in fragile states? Norwegian Afghanistan Committee (NAC), Norwegian Church Aid (NCA) and Chr Michelsens Institutte (CMI) invites colleagues from the NGO community to share experiences, discuss results and ensure lessons learned.

The workshop is open for Norwegian NGOs with programs in Afghanistan

Påmelding/registration for invited NGOs: organisasjon@afghanistan.no

Speakers
avatar for Liv Steimoeggen

Liv Steimoeggen

Division for Humanitarian Response, Norwegian Church Aid
Liv was country representative in Afghanistan for Norwegian Church Aid for more than three years – during the time the Religious actors for peace programme was initiated. Liv also facilitated the development and implementation of integrated rural development programme with peacebuilding... Read More →
avatar for Gry Synnevåg

Gry Synnevåg

Norwegian University for Life Sciences
Currently an academic at the Norwegian University for Life Sciences, Gry also has a long experience from managing complex development projects in Afghanistan. Her research interests include agricultural livelihoods in developing countries. She has earlier worked for Norwegian Church... Read More →

Organisers
avatar for Afghanistankomiteen/Norwegian Afghanistan Committee

Afghanistankomiteen/Norwegian Afghanistan Committee

The Afghan people work every day for a better life and the Norwegian Afghanistan Committee is a partner in that quest. Our main focus is development in rural communities, educating midwives and public health nurses, and a sustainable management of natural resources. Strong local ownership... Read More →
avatar for Chr. Michelsen Institute

Chr. Michelsen Institute

CMI is an independent development research institute in Norway. With a staff of 70 people, we address issues that shape global developments and generate knowledge that can be used to fight poverty, advance human rights, and promote sustainable social development. We work closely with... Read More →
avatar for Kirkens Nødhjelp/Norwegian Church Aid

Kirkens Nødhjelp/Norwegian Church Aid

Kirkens Nødhjelp er en felleskirkelig diakonal organisasjon for global rettferdighet. Vi arbeider for å beskytte nødlidende, fattige og undertryktes verdighet og sammen med dem kjempe for deres grunnleggende rettigheter – uavhengig av tro, rase, politisk eller religiøs tilhørighet... Read More →


Friday September 23, 2016 12:00pm - 3:00pm CEST
Kirkens Nødhjelp
 
Saturday, September 24
 

10:00am CEST

Historiebankens lytteboks
Fra 2001 - 2014 deltok Norge i krig i Afghanistan. I lytteboksen kan du høre fortellinger fra noen av dem som ble berørt: Afghanske flyktninger, norske politikere og veteraner. Lytteboksen vil være tilgjengelig under hele Afghanistan-uka og vil derfor flytte litt rundt. Du kan også høre historiene ved å gå inn på Historiebankens nettsider www.historiebanken.org

Organisers
avatar for Afghanistankomiteen/Norwegian Afghanistan Committee

Afghanistankomiteen/Norwegian Afghanistan Committee

The Afghan people work every day for a better life and the Norwegian Afghanistan Committee is a partner in that quest. Our main focus is development in rural communities, educating midwives and public health nurses, and a sustainable management of natural resources. Strong local ownership... Read More →
avatar for Historiebanken

Historiebanken

Det sies at når et menneske forsvinner, forsvinner også et helt bibliotek. Historiebanken er et folkeminneprosjekt som tar vare på disse historiene for nåtiden og ettertiden.
avatar for Nobels Fredssenter/Nobel Peace Center

Nobels Fredssenter/Nobel Peace Center

Nobels Fredssenter er museet om Nobels fredspris. Vi presenterer fredsprisvinnerne og deres arbeid, samt historien om Alfred Nobel og Nobels fredspris. Senteret fungerer også som arena for samfunnsdebatt. Gjennom skiftende utstillinger, omvisninger, arrangementer, undervisningsopplegg... Read More →


Saturday September 24, 2016 10:00am - 6:00pm CEST
Nobels Fredssenter/Nobel Peace Center

12:00pm CEST

Afghanistankomiteens Kvinnerettighetslag inviterer til møte
Obs. begrenset kapasitet. Møtet begynner 12:00 presis

Afghanistankomitées Kvinnerettighetslag inviterer alle som er interessert i å sette søkelyset på kvinners roller og muligheter, i dette tilfelle spesifikk i Afghanistan, til åpent møte og presentasjon av "Feminenza International" v/Mary Noble (Londen) Presentasjon av en forholdsvis ung men etterhvert godt forankret internasjonal kvinneorganisasjon som begynte fra skratsj. Feminenza bygget seg selv opp uten å være tilknyttet noen politisk- eller annen interessegruppe. Det var spontant dannet gruppe med vanlig folk som kom sammen. Vi ønsker å inspirere Afghanske kvinner å fortsette å bygge nettverk seg imellom og med andre for å utvikle en mer synlig framtidig rolle i samfunnet. Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo Program: - Innledning om Afghanistankomitéens arbeid i Afghanistan i dag. - Presentatsjon av Feminenza Påmelding: anja.bookelmann@feminenza.org For Afghanistankomitées Kvinnelag, Anja Bookelmann Medlem Afghanistankomitée Norge Kontaktperson Feminenza Norge

Speakers
avatar for Anja Bookelmann

Anja Bookelmann

Opprinnelig fra Nederland født i 1960, har bodd og jobbet i Norge siden 1998. Har kreativ og allsidig bakgrunn med blant annet en mastergrad fra Kunstuniversitetet i Utrecht, Nederland, i grafisk design. Tok senere ulike kurs innenfor personal og ledelse, og Human Resource Management... Read More →
avatar for Halvard Hjermundrud

Halvard Hjermundrud

Organisasjons- og informasjonsrådgiver, Afghanistankomiteen


Saturday September 24, 2016 12:00pm - 3:00pm CEST
Ruseløkkveien 26
 
Sunday, September 25
 

10:00am CEST

Historiebankens lytteboks
Organisers
avatar for Afghanistankomiteen/Norwegian Afghanistan Committee

Afghanistankomiteen/Norwegian Afghanistan Committee

The Afghan people work every day for a better life and the Norwegian Afghanistan Committee is a partner in that quest. Our main focus is development in rural communities, educating midwives and public health nurses, and a sustainable management of natural resources. Strong local ownership... Read More →
avatar for Historiebanken

Historiebanken

Det sies at når et menneske forsvinner, forsvinner også et helt bibliotek. Historiebanken er et folkeminneprosjekt som tar vare på disse historiene for nåtiden og ettertiden.
avatar for Nobels Fredssenter/Nobel Peace Center

Nobels Fredssenter/Nobel Peace Center

Nobels Fredssenter er museet om Nobels fredspris. Vi presenterer fredsprisvinnerne og deres arbeid, samt historien om Alfred Nobel og Nobels fredspris. Senteret fungerer også som arena for samfunnsdebatt. Gjennom skiftende utstillinger, omvisninger, arrangementer, undervisningsopplegg... Read More →


Sunday September 25, 2016 10:00am - 6:00pm CEST
Nobels Fredssenter/Nobel Peace Center

12:00pm CEST

The Future through Gender in Afghanistan
The Future through Gender: ”Gender balance equality respect and value” in Afghanistan    

"Tønsberg Yoga"-senter - Tollbodgate 17, 3111 Tønsberg


“There can be no winners in a gender war, for both lose, as do humanity and mankind. The way out of conflict is not through redress. This keeps us locked in our history. We need to meet the possibility of establishing gender partnership, looking towards the future not from a past point of view but with an entirely fresh outlook, together, to find out the unknown of what is possible now.” @Feminenza   

 


Welcome to a Mini-Workshop build on Expression 7 of the “Seven Expressions of Humanity”    

 


“Is it not upon us as a band of brothers and sisters to seek to establish evolving structures that uphold and ensure the security and opportunity of all?”    

 


Arranged by volunteers of the Norwegian Afghanistan Committee in cooperation with volunteers from Feminenza.   

 


"Tønsberg Yoga"-senter - Tollbodgate 17, 3111 Tønsberg

 


Register by sending an email to: anja.bookelmann@feminenza.org

Moderators
avatar for Anja Bookelmann

Anja Bookelmann

Opprinnelig fra Nederland født i 1960, har bodd og jobbet i Norge siden 1998. Har kreativ og allsidig bakgrunn med blant annet en mastergrad fra Kunstuniversitetet i Utrecht, Nederland, i grafisk design. Tok senere ulike kurs innenfor personal og ledelse, og Human Resource Management... Read More →


Sunday September 25, 2016 12:00pm - 4:00pm CEST
Tønsberg Yogasenter

7:00pm CEST

Konsert: The wandering traveller
"Let us built this world from the beginning. To bring the message of peace and prospirity. Then with kindness and empathy. To sing the green song of freedom" (Gulabuddin Sukhanwar).   


The wandering traveller er et samarbeidsprosjekt mellom den afghanske poeten Gulabuddin Sukhanwar og musiker og performanceartist Kristine Sundberg. Sukhanwar er 33 år, poet og aktivist. Han kom til Norge i 2013, og fikk politisk asyl i 2015. I Afghanistan jobbet Sukhanwar blant annet mye for kvinners rettigheter, pluralisme, frihet og rettferdighet. Med et ønske om å formidle Sukhanwars tanker og historie gjennom musikk, har Kristine fått med seg fire Oslobaserte musikere. Ved å tolke Sukhanwars tekster har musikerne gjort improvisasjoner over landskaper og stemninger fra tekstene, og høstet frem et univers hvor vokalen trer inn i både persiske og vestlige toner. En stemningsfull reise med tekster om rettferdighet, håp, lengsel, tilhørighet, smerte, kjærlighet og frihet.   


Vokal – Kristine Sundberg    


Tangenter – Audun Kjeldahl    


Bass – Adrian Du Monceau    


Trommer/perkusjon – Espen Fladmoe Wolmer

Organisers
avatar for Afghanistankomiteen/Norwegian Afghanistan Committee

Afghanistankomiteen/Norwegian Afghanistan Committee

The Afghan people work every day for a better life and the Norwegian Afghanistan Committee is a partner in that quest. Our main focus is development in rural communities, educating midwives and public health nurses, and a sustainable management of natural resources. Strong local ownership... Read More →
avatar for Postkontoret

Postkontoret

Bar, scene, kjøkken og shuffle


Sunday September 25, 2016 7:00pm - 9:00pm CEST
Postkontoret, Tøyen senter