Loading…

Afghanistan-uka 2016 går av stabelen mellom 20. og 25. september. Uka er et samarbeid mellom Afghanistankomiteen, Chr. Michelsens institutt (CMI) og Institutt for fredsforskning (PRIO). I tillegg bidrar en lang rekke andre organisasjoner til et stort og variert program. Sentrale afghanske og internasjonale forskere og aktører kommer til Norge for å stå bak talerstolen og delta i debatter. Kultur og brobygging står også på programmet.
Målet med Afghanistan-uka er å plassere Afghanistan øverst på den norske dagsorden. Afghanistankomiteen er initiativtaker og koordinator for uka som blir gjennomført med støtte fra Fritt Ord og Norad.   

The Afghanistan Week 2016 is a cooperation between the Norwegian Afghanistan Committee, the Chr. Michelsen Institute (CMI) and the Peace Research Institute Oslo (PRIO). Our aim is to bring Afghanistan to the top of the Norwegian agenda, bringing Afghan and international experts to Norway to inform and debate.


View analytic
avatar for Tuva Grims­gaard

Tuva Grims­gaard

Norges Fredsråd
Informasjonsrådgiver i Norges Fredsråd. Tuva har en mas­ter i Peace and Con­flict stu­dies fra UiO, med fokus på mino­ri­tets­be­skyt­telse i Egypt. Ved siden av arbeidet i NFR er hun også fore­drags­hol­der i FN-sambandet. Stu­die­bak­grunn fra kul­tur­his­to­rie, stats­vi­ten­skap og språk ved UiO og Uni­ver­sität Wien. Har erfa­ring fra fri­vil­lig arbeid i Natur og Ung­dom, Norges Fredslag, Amne­sty og Røde Kors, og har tid­li­gere vært prak­ti­kant ved Den Norske Ambas­sa­den i Haag.