Loading…

Afghanistan-uka 2016 går av stabelen mellom 20. og 25. september. Uka er et samarbeid mellom Afghanistankomiteen, Chr. Michelsens institutt (CMI) og Institutt for fredsforskning (PRIO). I tillegg bidrar en lang rekke andre organisasjoner til et stort og variert program. Sentrale afghanske og internasjonale forskere og aktører kommer til Norge for å stå bak talerstolen og delta i debatter. Kultur og brobygging står også på programmet.
Målet med Afghanistan-uka er å plassere Afghanistan øverst på den norske dagsorden. Afghanistankomiteen er initiativtaker og koordinator for uka som blir gjennomført med støtte fra Fritt Ord og Norad.   

The Afghanistan Week 2016 is a cooperation between the Norwegian Afghanistan Committee, the Chr. Michelsen Institute (CMI) and the Peace Research Institute Oslo (PRIO). Our aim is to bring Afghanistan to the top of the Norwegian agenda, bringing Afghan and international experts to Norway to inform and debate.


Sign up or log in to bookmark your favorites and sync them to your phone or calendar.

Sunday, September 18
 

Kulturhuset


Monday, September 19
 

Fredshuset

Kulturhuset


Tuesday, September 20
 

Fredshuset

PRIO


Wednesday, September 21
 

Fredshuset

Litteraturhuset

PRIO


Thursday, September 22
 

Fredshuset

Nobels Fredssenter/Nobel Peace Center

PRIO


Friday, September 23
 

Kirkens Nødhjelp

Nobels Fredssenter/Nobel Peace Center

PRIO


Saturday, September 24
 

Nobels Fredssenter/Nobel Peace Center

Ruseløkkveien 26


Sunday, September 25
 

Nobels Fredssenter/Nobel Peace Center

Postkontoret, Tøyen senter

Tønsberg Yogasenter